Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic

Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

Σήμερα ο Γιάννης Αγγελάκας στην Ηγουμενίτσα Τελευταία μέρα για το 1ο Line Out Festival με το live που όλοι περιμένουμε!

Σήμερα ο Γιάννης Αγγελάκας στην Ηγουμενίτσα
Τελευταία μέρα για το 1ο Line Out Festival με το live που όλοι περιμένουμε!

http://www.moschatotavros.gr/wp-content/uploads/2013/04/aggelakas.jpg

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00
Προπώληση ως τις 20.00 στο κάμπινγκ Δρέπανο
12 ευρώ προπώληση, 14 ευρώ στο ταμείο, 8 ευρώ ανέργων/ ΑμεΑ

Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

Οι νικητές που κερδίζουν 15 εισιτήρια για το 1ο LineOut Festival

Οι νικητές που κερδίζουν 15 εισιτήρια για το 1ο LineOut Festival 


ΒΙΒΗ ΚΩΛΕΤΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΚΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΟΣΤΑΣ
Αθηνα Γκουλιουμη
Jana Halatura
θανασης Λεκκας
ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ
Αθηνά Παππά
Θωμάς  Ντιτορας 
olga anastasiou
Σπύρος Στεφανίδης
ΝΩΝΤΑΣ ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ
Sofia Evaggelou
ioannis vangelidis

Οι νικητές με την ταυτότητά τους στην είσοδο, για μία από τις 3 ημέρες

140.000 € ΓΙΑ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ

140.000 € ΓΙΑ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ


Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», με προϋπολογισμό 140.000,00 € (με το ΦΠΑ). Το έργο αφορά στην κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 112.794,92 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Σουλίου 3 - Ηγουμενίτσα, μέχρι τις 18/09/2014 ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2665361103/2665361241, FAX επικοινωνίας 2665361123, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Μαρία Νάκα.

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23/09/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης προσφορών 10.00 π.μ. στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Ηγουμενίτσας (Ταχ. Δ/νση: Σουλίου 3, T.K. 46100 Ηγουμενίτσα) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08.

 Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

 Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν ακόμα:

α. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

β. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΙΑ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.256,00€ με ισχύ τουλάχιστον μέχρι τις 23-4-2015. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
 
Το έργο χρηματοδοτείται κατά ποσό 100.000,00€ από πιστώσεις της ΣΑΕ 071 (ενάριθμος έργου 2008ΣΕ07100000) και κατά ποσό 40.000,00€ από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 030 (ενάριθμος έργου 2013ΕΠ03000011).
 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας.

ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΓΡΑΦΟΥΝ: Καμένοι νόμοι,ενοποίηση,κόσμος φθοράς και διαφθοράς σκοτώνει μια γενιά που άνθισε μέσα στην ύπνωση

ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΓΡΑΦΟΥΝ:
Καμένοι νόμοι,ενοποίηση,κόσμος φθοράς και διαφθοράς σκοτώνει μια γενιά που άνθισε μέσα στην ύπνωση
 
Κλεισμένοι όλοι στα καβούκια μας ζούμε σαν παρατημένα παράσιτα σκοτώνοντας το στρες μας με κραιπάλες και ακόρεστες καταπόσεις ηρεμιστικών.
 
Και η ζωή κυλαει……ενώ η αγχόνη τυλίγει όλο και πιο σφιχτά το λαιμό μας.
Σφυρίζουμε αδιάφορα δηλώνοντας ανεξάρτητοι και κάνοντας τους επαναστάτες κατά του συστήματος ακολουθώντας όμως πιστά την πορεία που μας χαράζουν και χωρίς να λέμε το ΟΧΙ που θα θέλαμε να πούμε.

Και η ζωή κυλαει…ηρεμα…..
 
Σκηνές βίας αλλά και θανάτου στους δρόμους ,στις συνοικίες περνάνε καθημερινά μπροστά μας αλλά τα προσπερνάμε σαν άσχημα όνειρα που φοβόμαστε να δούμε,σαν τις φοβίες μας που προσπαθούμε να νικήσουμε.
 
Παράλογο???
Όχι βεβαία .
Λογικό.
 
Γιατί κύριο χαρακτηριστικό της εποχής είναι η αλαζονεία.
Εδώ επικρατεί ο δυνατός βλέποντας τον αδύναμο να πεθαίνει,να του πίνει το αίμα On the rocks.
Όμως εμείς ανήκουμε στους δυνατούς εφόσον έχουμε εξασφαλισμένα τα ως προς το ζην ξεχνώντας ότι είμαστε ένα και μόνο ένα σκαλοπάτι πάνω εκείνους όπου δεν έχουν ούτε τα απαραίτητα για να ζήσουν.
 
Το αστείο σε όλη την ιστορία είναι ότι περιμένουμε την ανάπτυξη.
Εδώ γελάμε δυνατά!!!
Πως να έρθει η ανάπτυξη όταν όλο και περισσότεροι άνθρωποι μένουν άστεγοι???
Όταν οι νέες γενιές σκοτώνουν για βάζα κρεατίνης για να είναι αρεστοί στα νέα Must φασιστικά μοντέλα της εποχής????

Έχω τόσα πολλά να σκεφτώ για μένα και πάνω απ’όλα να δω πως θα κρατήσω την ψυχραιμία μου.
Δεν πρέπει αφήσω να γίνει αντιληπτό ότι το χέρι μου τρέμει και φοβάμαι.
 
Μου φτάνει πάνω απ΄όλα που έχω εμένα .
Δε ψάχνω στήριγμα.
Στα δύσκολα κατάλαβα ότι είμαστε όλοι μόνοι μας.
Ο εαυτός μας και η ψεύτικη εικόνα μας πριν ξαπλώσουμε στο φορείο μας.
 
Αυτή λοιπόν είναι και η ασπίδα προστασίας μας που μας κρατάει στη ζωή το ηθικό μας να είναι όσο γίνεται πιο ακμαίο και να βγάλουμε από τα βάθη της ρουτίνας τους κρυμμένους μας θησαυρούς.
Τις ηθικές μας αξίες που όλοι μας έχουμε και να τις διατηρήσουμε αγνές σαν το γάλα και ας έχουμε κάνει λάθη.
 
Τα πράγματα είναι απλά.
Όταν δεν εκμεταλλεύεσαι οι χαρές είναι ατόφιες.
 
Ο κόσμος ανήκει σ΄εκεινους που στύβουν την πέτρα όχι για να βγάλουν ξύγκι αλλά για να δέσουν το ατσάλι όπου έχουν περάσει πολλά κύματα το κεφάλι τους όμως είναι ψηλά.
 
Πρέπει μέσα από τις βροχερές μέρες να ανακαλύψουμε τις ηλιαχτίδες και να μη ξεχνάμε ότι κάθε βήμα προς τα πίσω είναι μια ακόμη χαμένη μέρα…………. 

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
Η "Σμυρνιά"

Διαγωνισμός για την λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου

Διαγωνισμός για την λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου

http://1.bp.blogspot.com/-MVcvn7ois5s/URON87GbXJI/AAAAAAAAj_k/hrUTaGr29Ds/s1600/P2060026A.jpg

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για την εργασία Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 6.094.992,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (5.329.750,00 € χωρίς Φ.Π.Α.). Οι οικονομικές προσφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 23,03 € ανά τόνο στερεών αποβλήτων πλέον Φ.Π.Α. 13% (26,02 με Φ.Π.Α.) και τα 9,65 € ανά κυβικό στραγγίσματος πλέον Φ.Π.Α. 23% (11,87 με Φ.Π.Α.)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Συνδέσμου στην Παραμυθιά την 6-10-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης του διαγωνισμού 10:00 π.μ.

Ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών 11:00 π.μ.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό 106.650,00 € .

Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι ο χρόνος που απαιτείται για την διάθεση στο ΧΥΤΑ 200.000 τόνων απορριμμάτων. Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται σε πέντε έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών διάθεσης αποβλήτων (κατηγορία 16 του παραρτήματος ΙΙΑ της οδηγίας 2004/18/εκ, αριθμοί αναφοράς CPV 90513100 και 90513200), εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους ( επί κοινοπραξιών):
προέρχονται από χώρες- μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα του κράτους για την παροχή υπηρεσιών με το αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης
προέρχονται από κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή κράτη που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές Συμφωνίες ή Συμφωνίες Σύνδεσης με την Ε.Ε. και είναι εγγεγραμμένα σε Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα του αντίστοιχου κράτους ή προσκομίσουν δηλώσεις και πιστοποιητικά και παρέχουν σχετικές υπηρεσίες..
Προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και είναι εγγεγραμμένοι στους επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών της κατηγορίας 16 του παραρτήματος II Α της οδηγίας 2004/18/ΕΚ με αριθμό αναφοράς CPV 90531000-8. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 52 παρ. 2 και 3 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

Κάθε ενδιαφερόμενος που πληρεί τα παραπάνω οφείλει να διαθέτει, επιπλέον και ειδική τεχνική, επαγγελματική και χρηματοοικονομική ικανότητα για να συμμετέχει στον διαγωνισμό.

Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εμπειρία του διαγωνιζομένου σε χώρους υγειονομικής ταφής ως εξής:

α) στα τελευταία πέντε έτη (ήτοι στη χρονική περίοδο 2009-2013) θα πρέπει να έχει λειτουργήσει για τουλάχιστον τρεις συμβάσεις παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ, για διάστημα κατ’ ελάχιστον δύο συνεχών ετών σε ΧΥΤΑ η ΧΥΤΥ δυναμικότητας ίσης ή μεγαλύτερης των 36.000 τν/έτος και χωρητικότητας μεγαλύτερης των 500.000 m3 σε μια τουλάχιστον σύμβαση.

Επισημαίνεται ότι στην προσμετρώμενη εμπειρία δε λαμβάνεται υπόψη η περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας που ακολουθεί την κατασκευή παρόμοιων έργων.

Σε περίπτωση Κ/Ξ η ανωτέρω εμπειρία θα πρέπει να υπάρχει από τουλάχιστον ένα μέλος της Κ/Ξ, το οποίο θα είναι και το κύριο μέλος της ( ως κύριο μέλος ορίζεται το μέλος με ποσοστό συμμετοχής πάνω από 50 %).

Σε περίπτωση που η αναμενόμενη για την τεκμηρίωση της εμπειρίας σύμβαση, έχει εκτελεστεί σε Κ/Ξ με άλλα νομικά πρόσωπα, τότε ο διαγωνιζόμενος πρέπει να συμμετέχει σε αυτή τουλάχιστον 50%.

β) Να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2000, σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO 14001 και πιστοποιητικό OSHAS 18001 για την τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργασιών στη διαχείριση απορριμμάτων.

γ) Να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για τη λειτουργία του έργου και να μπορεί να διαθέσει τουλάχιστο το παρακάτω στελεχιακό δυναμικό που θα είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη συντήρησης και λειτουργίας:

- Χημικό μηχανικό Π.Ε. με τουλάχιστο τρία έτη εμπειρίας σε λειτουργία ΧΥΤΑ ή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων

- μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό ΠΕ με τριετή εμπειρία σε λειτουργία ΧΥΤΑ ή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων

- Δύο (κατ’ ελάχιστον) χειριστές μηχανημάτων και έναν οδηγό φορτηγού

κατόχους αντίστοιχων αδειών.

Η οικονομική / χρηματοοικονομική ικανότητα του διαγωνιζόμενου αποδεικνύεται ως εξής:

α) Ο διαγωνιζόμενος πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις να έχει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 5.000.000,00 €

β) ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καλύπτει τον δείκτη βιωσιμότητας: κυκλοφορούν ενεργητικό/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις>1.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται σχετικά από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Σουλίου, υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη του Συνδέσμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη μετά από σχετική τους αίτηση προς το Σύνδεσμο μέχρι και 15 ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο Σύνδεσμος παραδίδει τα τεύχη το αργότερο εντός έξι ημερών από τη παραλαβή της αίτησης και την καταβολή αντιτίμου ίσου με 20,00 € υπέρ του Συνδέσμου στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Σουλίου. Τα τεύχη μπορούν επίσης να παραδίδονται αυθημερόν ηλεκτρονικά χωρίς κανένα κόστος πλην όμως το έντυπο της προσφοράς θα παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο ή σε εκπρόσωπό του από την αρμόδια υπηρεσία του Συνδέσμου σε έντυπη μορφή.

Ξεκινάει σήμερα το 1ο LINE OUT FESTIVAL στο Δρέπανο Ηγουμενίτσας στις 29,30 & 31 Αυγούστου Η μουσικη συνάντηση του Καλοκαιριού

Ξεκινάει σήμερα το 1ο LINE OUT FESTIVAL στο Δρέπανο Ηγουμενίτσας στις 29,30 & 31 Αυγούστου
Η μουσικη συνάντηση του Καλοκαιριού


Σε μια πανέμορφη χερσόνησο δίπλα στο κύμα, περιστοιχισμένη από αμμώδη παραλία και ψηλούς ευκάλυπτους, το Ράδιο Ηγουμενίτσα 89,2 και ο 105,5 Στο Κόκκινο, δύο ραδιοφωνικοί σταθμοί που μοιράζονται το ίδιο πάθος και αγάπη για τη μουσική, διοργανώνουν στις 29-30 και 31 Αυγούστου 2014, στο camping Δρέπανος, στην Ηγουμενίτσα, το πρώτο Line Out Festival!

Σπουδαίοι και αγαπημένοι καλλιτέχνες που έχουν αφήσει το στίγμα τους και την επίδρασή τους στην ελληνική ροκ σκηνή όπως ο Παύλος Παυλίδης, οι Σπυριδούλα, ο Δημήτρης Πουλικάκος και ο Γιάννης Αγγελάκας, θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στην περιοχή, στη σκηνή του Line Out Festival, η οποία θα βρίσκεται κυριολεκτικά πλάι στο κύμα.

Από το line up δεν θα μπορούσαν φυσικά να λείπουν και νεότεροι καλλιτέχνες όπως οι Γιαννιώτες Στιχόβολη, Κοντομάνικο μπλούζ και Κράμα αλλά και ο Κύριος Κ. τα μουσικά δείγματα των οποίων έχουν αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις, κάνοντας λόγο για την επόμενη γενιά της ροκ σκηνής.

Παράλληλα, η μουσική γιορτή θα πλαισιωθεί από δύο ντοκιμαντέρ τα οποία θα προβληθούν για πρώτη φορά μαζικά στην περιοχή της Θεσπρωτίας, το «ΦΑΣΙΣΜΟΣ Α.Ε» του Άρη Χατζηστεφάνου και τη ΝΟΝΑ του Στέλιου Κούλογλου, που έτυχαν μεγάλης ανταπόκρισης από το κοινό σε όλα τα μέρη προβολής τους τη φετινή χρονιά.

Στόχος του πρώτου Line Out Festival να αποτελέσει μια ξεχωριστή εμπειρία για όσους επιλέξουν να παρευρεθούν στο camping Δρέπανος στις 29-30 και 31 Αυγούστου!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 29/8
Παύλος Παυλίδης &The B-Movies
Στιχόβολη
Κοντομάνικο μπλούζ
Προβολή του ντοκιμαντέρ, ΦΑΣΙΣΜΟΣ Α.Ε

Σάββατο 30/8
Σπυριδούλα & Δημήτρης Πουλικάκος
Κύριος Κ.
Κράμα
Προβολή ντοκιμαντέρ, Η ΝΟΝΑ

Κυριακή 31/8
Γιάννης Αγγελάκας

Κόστος εισιτηρίων

Για 29/8: 12 ευρώ προπώληση, 14 ευρώ στο ταμείο, 8 ευρώ ανέργων/ ΑμεΑ
Για 30/8: 10 ευρώ προπώληση, 13 ευρώ στο ταμείο, 8 ευρώ ανέργων/ ΑμεΑ
Για 31/8: 12 ευρώ προπώληση, 14 ευρώ στο ταμείο, 8 ευρώ ανέργων/ ΑμεΑ
Για τριήμερο εισιτήριο: 30 ευρώ στη προπώληση αποκλειστικά.
Τα εισιτήρια ανέργων/ ΑμεΑ πωλούνται αποκλειστικά στο ταμείο.

Προπώληση εισιτηρίων

Ηγουμενίτσα:
- Δισκοπωλείο B-Side, πλατεία Δημαρχείου 9, 26650 26807
- Βιβλιοπωλείο Κυριαζής, Κύπρου 9Α, 26650 25554
- Δισκοπωλείο Αθηνά Βρύση, πεζόδρομος Ελ. Βενιζέλου 5Β, 26650 22431
-Camping Δρέπανος, Παραλία Δρεπάνου, Ηγουμενίτσα, 26650 26980

Ιωάννινα:
-Café Σκάλα, Εθν. Αντιστάσεως 50, Ιωάννινα, 26510 37676

Kέρκυρα:
Ticketbox, Ευγ.Βουλγάρεως & Μοντσενίγου, 26610 27400 (Δευτέρα-Σάββατο 09:30-14:30 Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 19:00-21:00)
On-line: www.ticketbox.gr

Γενικές πληροφορίες

* Η κατασκήνωση έχει έξτρα χρεώσεις που αφορούν στις υπηρεσίες του camping. Ειδικά για τις μέρες του φεστιβάλ παρέχεται 50% έκπτωση στους κατασκηνωτές στις τιμές Σεπτεμβρίου.
* Ο χώρος διαθέτει μπαρ, φαγητό, wifi, τουαλέτες, Ιατρείο.
* Προς διευκόλυνση όλων είναι πολύ σημαντικό να έχετε προμηθευτεί από πριν τα εισιτήρια σας. Μια σαφής διευκόλυνση είναι… της τσέπης σας (το τριήμερο εισιτήριο στη προπώληση είναι 25% φθηνότερο από τα να πάρετε εισιτήρια για τη κάθε ημέρα από την είσοδο!)
* Παρακαλείστε να φυλάξετε το εισιτήριό σας έως τη λήξη του φεστιβάλ.
* Οι πόρτες κάθε ημέρα ανοίγουν στις 19:00, οι προβολές ξεκινούν στις 19:30 και το πρόγραμμα στις 21:00 εκτός από τη Κυριακή που οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00 και το πρόγραμμα αρχίζει στις 22:00


Λίγα λόγια για τους καλλιτέχνες

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ & Β-MOVIES

O Παύλος Παυλίδης είναι μουσικός, στιχουργός και τραγουδιστής, γνωστός στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή του στις ελληνικές ροκ μπάντες Μωρά στη Φωτιά και Ξύλινα Σπαθιά.
Γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1964 στην Βρέμη της Γερμανίας και μεγάλωσε στην Βέροια. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται αρχικά ως κιθαρίστας στο γκρουπ Μωρά στη Φωτιά από το 1986 έως το 1988, ενώ το 1992 δημιουργεί το γκρουπ Ξύλινα Σπαθιά και καθιερώνει τον νέο pop-rock ήχο στην Ελλάδα. Τα τραγούδια «Ο Βασιλιάς της Σκόνης», «Αδρεναλίνη» και «Λιωμένο Παγωτό» γίνονται συνείδηση στο ελληνικό κοινό, ενώ η εμφάνισή τους με τους Rolling Stones τον Σεπτέμβρη του 1998 αποτελεί σταθμό στην ιστορία του γκρουπ. Πρόκειται αναμφισβήτητα για ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα που άφησαν εποχή και μέχρι σήμερα συνεχίζουν να επιδρούν και να διαμορφώνουν το ελληνόφωνο ροκ.
Μετά τη διάλυση των «Σπαθιών», το 2003, ο Παυλίδης κυκλοφορεί τον πρώτο του προσωπικό δίσκο «Αφού Λοιπόν Ξεχάστηκα» και στη συνέχεια δημιουργεί τους B-Movies με τους οποίους κυκλοφορεί το «Άλλη Μια Μέρα» (2006), «Live στο Θέατρο Απόλλων» (2008), «Αυτό το Πλοίο που Όλο Φτάνει» (2010).
Το τελευταίο άλμπουμ του Παύλου Παυλίδη & The B-Movies κυκλοφόρησε το 2013 από την Inner Ear με τίτλο «Ιστορίες Που Ίσως Έχουν Συμβεί» και από πολλούς θεωρείται η καλύτερη δισκογραφική του δουλειά μέχρι σήμερα. Κινηματογραφική ατμόσφαιρα, ακουστική διάθεση, μελωδίες που κολλάνε στο μυαλό και ταξιδιάρικοι στίχοι που φτιάχνουν χιλιάδες εικόνες είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά αυτού του album.

https://www.facebook.com/denexeitelos

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΥΛΙΚΑΚΟΣ

Ο Δημήτρης Πουλικάκος θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής ροκ σκηνής, ο οποίος μάλιστα αποκαλείται χαρακτηριστικά «πατριάρχης». Φέτος κλείνει σαράντα επτά χρόνια on the road. Ο MHTS.O.S. ή θείος Νώντας ή Πουλίκας, ή Δημήτρης Πουλικάκος εκτός από τραγουδιστής είναι και ηθοποιός, μουσικός, ραδιοφωνικός παραγωγός, συνθέτης και γενικά μια ιδιαίτερη σημαντική και καλλιτεχνική μορφή για την χώρα μας, ο ορισμός της εναλλακτικής περσόνας.

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21 Ιανουαρίου 1943, επί της οδού Πατησίων, από σχετικά εύπορη αστική οικογένεια. Συμμετείχε στην έκδοση του περιοδικού "Πάλι" μαζί με τους Νάνο Βαλαωρίτη, Παναγιώτη Κουτρουμπούση, Γιώργο Μακρή με δικά του κείμενα καθώς και μεταφράσεις. Για πολλά χρόνια έκανε ραδιοφωνικές εκπομπές,
αυτοαποκαλούμενος "Θείος Νώντας" (έτσι τον αποκαλούσε και ο Παύλος Σιδηρόπουλος, τον οποίο ο ίδιος αποκαλούσε ανηψιό), σε διάφορους σταθμούς (ποτέ δεν χρησιμοποίησε το πραγματικό του όνομα ως ραδιοφωνικός παραγωγός). Υπήρξε μέλος του συγκροτήματος MGC, το οποίο οφείλει το όνομά του στον ηθοποιό Ντίνο Ηλιόπουλο, και αρχηγός του ροκ συγκροτήματος Εξαδάκτυλος και των Αχ-Βαχ (στους οποίους έπαιζαν εκτός των άλλων, μπάσο-φωνητικά ο Σταμάτης Σπανουδάκης και πλήκτρα ο Άλεξ Σπυρόπουλος). Συνεργάστηκε ως συνθέτης, εκτελεστής, παραγωγός και μουσικός με πολλούς άλλους έλληνες ρόκερς και συγκροτήματα (Θανάσης Γκαϊφύλλιας, Βλάσης Μπονάτσος, Σταύρος Λογαρίδης, κ.ά.). Έγινε γνωστός με τις εμφανίσεις του σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές στις δεκαετίες του '70, ’80 και του ’90.

Όσο για το συγκρότημα Σπυριδούλα, αυτό εμφανίστηκε σε μια νεκρή εποχή για το ελληνικό ροκ και η παρουσία του ήταν καταλυτική για την αναζωογόνηση του χώρου. Απ' τις πρώτες συναυλίες τους και ειδικά απ' αυτή στο Σπόρτιγκ παραμονές Χριστουγέννων του 1977, τράβηξαν την προσοχή του κόσμου κι άρχισαν να γίνονται γνωστοί από στόμα σε στόμα. Πυρήνας του γκρουπ ήταν οι αδελφοί και κιθαρίστες Βασίλης και Νίκος Σπυρόπουλος, αλλά η υπόλοιπη σύνθεση άλλαξε αρκετές φορές (από τις τάξεις του πέρασαν ονόματα όπως ο Νίκος Ζιώγαλας (τραγούδι), ο Πάνος Κατσιμίχας (φυσαρμόνικα, τραγούδι), ο Bees (ντραμς) κ.ά.) Συνεργάστηκαν το 1978 με τον Παύλο Σιδηρόπουλο και κυκλοφόρησαν τους πρώτους μήνες του 1979 το θρυλικό LP "Φλου". Το 1982 ηχογράφησαν το άλμπουμ "Νάυλον Ντέφια Και Ψόφια Κέφια» αλλά λίγους μήνες μετά το σχήμα διαλύθηκε ως το 1994 όπου η Σπυριδούλα επανεμφανίστηκε στο μουσικό προσκήνιο με το άλμπουμ "Ταξίδι Στο Κέντρο Της Πόλης". Τρία χρόνια μετά κυκλοφόρησαν σε ανεξάρτητη παραγωγή το άλμπουμ "Σε Τροχιά Με Απόκλιση". Το 1999, μετά τον θάνατο του Ν. Δόικα, το συγκρότημα διαλύθηκε και πάλι για να επανασυνδεθεί το 2004 και να κυκλοφορήσουν το 2006 το CD "Το Βλέμμα Των Ανθρώπων’. Η σημερινή σύνθεση του συγκροτήματος είναι: Ν. Σπυρόπουλος (φωνή, κιθάρα), Β. Σπυρόπουλος (κιθάρα, φωνητικά), Β. Χάνος (μπάσο, φωνητικά) και Π. Βουρδουμπάς (τύμπανα).Οι Σπυριδούλα συμπλήρωσαν 35 χρόνια από την ίδρυσή τους.

www.facebook.com/pages/ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ/140951685953039


ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ

Γεννήθηκε στις 30 Οκτωβρίου του 1959 στη Θεσσαλονίκη και υπήρξε μέλος του πιο επιδραστικού ελληνόφωνου ροκ συγκροτήματος της δεκαετίας του '80, τις Τρύπες, με τους οποίους κυκλοφόρησε 7 δίσκους. Η πρώτη του συμμετοχή σε δίσκο άλλου συγκροτήματος πραγματοποιήθηκε το 1990 με το "Άντε... και καλή τύχη μάγκες" ο οποίος ηχογραφήθηκε στην μνήμη του Παύλου Σιδηρόπουλου. Το 1993 μαζί με τον Γιώργο Καρρά (μέλος του συγκροτήματος Τρύπες) και τον Γιώργο Χριστιανάκη κυκλοφορούν τον δίσκο "Υπέροχο Τίποτα". Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος Τρύπες, συμμετείχε σε συναυλίες μαζί με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου και συνεργάζεται μαζί του στον δίσκο "Βραχνός Προφήτης" που κυκλοφορεί το 2000.
Το 2004 ιδρύει την δισκογραφική εταιρία Αlltogethernow που όπως αναφέρει ο ίδιος "είναι μια εταιρία που δημιουργήσαμε, μαζί με μερικούς φίλους, για να προστατέψουμε το έργο μας και το εσωτερικό μας περιβάλλον". Η πρώτη κυκλοφορία της εταιρείας πραγματοποιείται το 2005 με τον δίσκο «Οι Ανάσες των Λύκων» που σηματοδοτεί και την συνεργασία του με τον τσελίστα Νίκο Βελιώτη. Την ίδια χρονιά θα κυκλοφορήσει και ο δεύτερος δίσκος από την Alltogethernow με τίτλο "Ο Γιάννης Αγγελάκας και οι Επισκέπτες - Από 'δώ και πάνω".
Ο δεύτερος δίσκος του Γιάννη Αγγελάκα με τον Νίκο Βελιώτη θα κυκλοφορήσει το 2007 με τίτλο "Πότε Θα Φτάσουμε Εδώ"., ενώ την ίδια χρονιά κάνει την παραγωγή στον δίσκο του Ψαραντώνη «Να 'χεν η θάλασσα βουνά.» Δύο χρόνια αργότερα, ο Παντελής Βούλγαρης εμπιστεύεται στον Γιάννη Αγγελάκα το soundtrack της ταινίας "Ψυχή βαθιά". Μαζί με τον Ντίνο Σαδίκη , τον Στάθη Αραμπατζή και τον Τίτο Καργιωτάκη φτιάχνουν τους "Γιάννης Αγγελάκας 3".

Η τελευταία του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Η Γελαστή Ανηφόρα» κυκλοφόρησε το 2013 σημειώνοντας τεράστια επιτυχία, καθώς για άλλη μία φορά ο Γιάννης Αγγελάκας ξεπερνάει τον εαυτό του μιξάροντας ηλεκτρονικά, ρεμπέτικα, world και ροκ σε ένα δίσκο-σταθμό για την ελληνική μουσική.

Έχει επίσης εκδώσει δύο ποιητικές συλλογές (Σάλια, Μισόλογα και Τρύπιοι Στίχοι» και «Πώς τολμάς και Νοσταλγείς Τσόγλανε;»), οι οποίες συνοδεύονται από δικά του σκίτσα. Το 2000 κυκλοφορεί το βιβλίο Για την καρδία ενός κτήνους 1985-2000 όπου περιέχει όλους τους στίχους του και συνεντεύξεις.

https://www.facebook.com/pages/ΓΙΑΝΝΗΣ-ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ/117500908273303

ΣΤΙΧΟΒΟΛΗ

Ο καφές στη χόβολη, η υφή, το άρωμα, η ιεροτελεστία. Το προϊόν, ο καφές-η μουσική. Ελλάδα, Τουρκία, Βραζιλία -καμία σημασία δεν έχει- όταν το αποτέλεσμα προκαλεί τέτοια αναστάτωση στο πνεύμα και τις αισθήσεις. Οι κόκκοι του καφέ, η μουσική που κρύβει ο καθένας μας μέσα του. Το νερό, το μαγικό στοιχείο που δίνει τη ζωή, η αλληλεγγύη το στοιχείο που ενώνει τις μελωδίες μας. Αλλά και η στάχτη που σιγοκαίει, φαινομενικά ανήμπορη, "μισοτελειωμένη" -κι όμως- ικανή να δημιουργήσει κάτι τόσο όμορφο, ο ακροατής, το σημαντικότερο συστατικό, καθημερινά βάλλεται προκειμένου να ξεχάσει τη δύναμή του. Ας βγάλουμε την τόσο επιμελημένα κρυμμένη ενέργεια που καταπιέζουμε μέσα μας κι ας κάνουμε αυτό το μείγμα να "πετύχει".

Οι "Στιχόβολη" :
Μαρία Μανιφάβα - Φωνή
Χρυσαυγή Γιάμαρη - Φωνή
Κώστας Μπασδάνης - Φωνή, Ακουστική Κιθάρα
James Μπασδάνης - Ηλεκτρική Κιθάρα
Χρήστος Ζήνδρος - Σάζι, Ούτι, Κρουστά
Γιώργος Δουλιάκας - Ηλεκτρικό Μπάσο
Αλέξανδρος Δόσης - Πλήκτρα
Τάσος Μουσπούλης – Τύμπανα

http://stixovoli.bandcamp.com/releases
https://www.facebook.com/stixoboli


ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΜΠΛΟΥΖ

Το Κοντομάνικο Μπλούζ δημιουργήθηκε το φθινόπωρο του 2008 στα Γιάννενα από τον Νικόλα Μποντίνα και τον Θωμά Μήτση, περισσότερο σαν ένα δημιουργικό μουσικό πεδίο πάνω στους στίχους του Νικόλα παρά σαν μπάντα. Έκτοτε και ως τη σημερινή μορφή, το Κοντομάνικο Μπλουζ άλλαξε σύνθεση αρκετές φορές.

Από το Κοντομάνικο Μπλούζ πέρασαν αρκετοί μουσικοί, οι οποίοι άφησαν το ίχνος τους ανεξίτηλα πάνω σε αυτή την εξελίξιμη μουσική κολεκτίβα με τα παραγωγικά τους παιξίματα. Μέλη : Λάγδας Βασίλης – κιθάρες, Κάλλης Νίκος – μπάσο, Μπίλλης Σταύρος – τύμπανα, Μποντίνας Νικόλας – κιθάρα, φωνή.


ΚΥΡΙΟΣ Κ.

Ο κος Κ. είναι ολογράφως ο κύριος Κ, ο οποίος γεννήθηκε και ζει στις Αχαρνές, στον Κόκκινο Μύλο. Σπούδασε στο ΤΕΙ Μουσικής Τεχ/γιας & Ακουστικής στο Ρέθυμνο το 2002 και το 2005 έλαβε μέρος με το τραγούδι του «Χαμένη Ελπίδα» στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Στον απόηχο του φεστιβάλ συνεργάστηκε με τον παραγωγό Χρ. Μουράτογλου, με καταξιωμένους Έλληνες καλλιτέχνες όπως ο Μ. Φάμελλος, καθώς και με έμπειρους μουσικούς όπου άλλοτε μοιράστηκε μαζί τους την ίδια σκηνή και άλλοτε τα τραγούδια του. Το βιβλίο «ο Πύργος» του Φρ. Κάφκα και άλλες παράξενες συμπτώσεις τον οδήγησαν λίγο αργότερα στο να συνοψίσει το επώνυμό του στη γραφή «κος Κ.» δημιουργώντας έτσι τη μουσική του αφετηρία. Έκτοτε, έχει εκδώσει ένα E.P. με τίτλο «Κος Κ.» (Coo Recs, 2010) και δύο δίσκους το «Εδώ είναι το σπίτι μου» (E.M.I.,2011) και το «Σήματα Καπνού» (RedMillHood,2013). Παράλληλα δημιουργεί το στούντιο Νήπιο και αναλαμβάνει την παραγωγή των δίσκων του, αλλά και την παραγωγή δίσκων άλλων καλλιτεχνών, όπως ο διπλός δίσκος του Λεωνίδα Μπαλάφα «Ας Ρίχνει και Χαλάζι» (2012). Ακόμα, τον συναντάμε σαν κιθαρίστα στο πλευρό του γνωστού παραγωγού Sillyboy -με τα LP’s: “Played” (Just Gazing Recs,2010), “Nature of Things”(Just Gazing Recs,2012) - όπου παίζουν live τους δύο δίσκους του καλλιτέχνη ως opening act στη συναυλία του Tim Booth στην Ιερά Οδό & σε αυτήν των Hurts, στο Fuzz, ενώ ταυτόχρονα, δημιουργούν μία δυνατή ομάδα παραγωγής (Recording/Mixing/Producing) όπου φέρνουν μέχρι και σήμερα, εις πέρας από κοινού, ενδιαφέροντα άλμπουμ άλλων καλλιτεχνών και συγκροτημάτων όπως για παράδειγμα το E.P. των The Noise Figures.

http://kyriosk.gr/
www.facebook.com/thodoriskontakos


KRAMA ROCK, BLUES, REGGAE BAND

Αρχικά πρωτοεμφανίστηκαν ως τετραμελές σχήμα το 2005 αποτελούμενο από τους Θωμά Καραμπίνα (ηλ. κιθάρα), Χρήστο Σακαρέλη (μπάσο), Δημήτρη Γάκη (ηλ. κιθάρα) και Βασίλη Κυβράνογλου (τύμπανα και φωνή). Μετά από απουσία μερικών χρόνων από τα μουσικά δρώμενα οι KRAMA επανήλθαν το χειμώνα του 2014 ως τριμελής πλέον μπάντα χωρίς τον Δημήτρη Γάκη.
Το σχήμα δημιουργήθηκε με σκοπό να ακουστούν live, αγαπημένα τραγούδια από αγαπημένες μπάντες του Rock, του Blues και της Reggae.


******

Προβολές ντοκιμαντέρ

ΦΑΣΙΣΜΟΣ Α.Ε

Οι δημιουργοί του Debtocracy και του Catastroika, των δύο ντοκιμαντέρ που παρακολούθησαν εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, επιστρέφουν με το νέο τους ντοκιμαντέρ «ΦΑΣΙΣΜΟΣ Α.Ε.».
Μέσα από άγνωστες ιστορικές πτυχές, το ΦΑΣΙΣΜΟΣ Α.Ε μας ταξιδεύει από την Ιταλία του Μουσολίνι στην Ελλάδα της κατοχής, του εμφυλίου και της δικτατορίας και από τη ναζιστική Γερμανία του Χίτλερ στο σήμερα.
Όπως και στα δυο προηγούμενα ντοκιμαντέρ το κόστος παραγωγής καλύφθηκε αποκλειστικά από την οικονομική συνεισφορά των ίδιων των θεατών, σε ένα από τα μεγαλύτερα πειράματα ανεξάρτητης δημοσιογραφίας στην Ευρώπη.
Χωρίς δεσμεύσεις χρηματοδότησης το ΦΑΣΙΣΜΟΣ Α.Ε τολμά να σπάσει ταμπού δεκαετιών σχετικά με το ρόλο συγκεκριμένων επιχειρηματιών, πολιτικών και εκδοτικών συγκροτημάτων στην άνοδο της άκρας δεξιάς και του φασισμού.
Αναζητώντας τα ίχνη του σύγχρονου φασισμού, μέσα από θεατρικές παραστάσεις, graffiti και συναυλίες, οι δημιουργοί του ΦΑΣΙΣΜΟΣ Α.Ε ταξίδεψαν σε ολόκληρη την Ευρώπη συνομιλώντας με γνωστούς συγγραφείς όπως ο Ταρίκ Αλί, με ακαδημαϊκούς και δημοσιογράφους.
Το ντοκιμαντέρ διατίθεται δωρεάν από τη διεύθυνση fascism-inc.com ενώ έχουν προγραμματιστεί δεκάδες προβολές σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Το σενάριο υπογράφει ο δημοσιογράφος Άρης Χατζηστεφάνου ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια έχει ο Άρης Τριανταφύλλου. Υπεύθυνος παραγωγής είναι ο Θάνος Τσάντας και στη δημοσιογραφική έρευνα συμμετείχαν ο Λεωνίδας Βατικιώτης και ο Αποστόλης Φωτιάδης. Τη μουσική του ΦΑΣΙΣΜΟΣ Α.Ε έγραψαν ο Ερμής Γεωργιάδης και το συγκρότημα Last Drive.

https://www.youtube.com/watch?v=DUJakVjHUTk

Η ΝΟΝΑ

Το νέο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ του Στέλιου Κούλογλου «Η Νονά» είναι ένα ανορθόδοξο βιογραφικό της Αγγελα Μέρκελ. Ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από το ομώνυμο βιβλίο της Γερμανίδας δημοσιογράφου Γερτρούδης Χέλερ, που μιλά στην ταινία.
Μερικά χρόνια μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, μια άσημη φυσικός από την Ανατολική Γερμανία που δεν ενδιαφερόταν για την πολιτική, είναι η πιο ισχυρή γυναίκα στον κόσμο. Ο δάσκαλός της στη μικρή πόλη όπου μεγάλωσε λέει ότι ήταν η πιο έξυπνη μαθήτρια που είχε ποτέ. Όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί της υποστηρίζουν ότι η «Μερκιαβέλι» ασκεί την εξουσία χωρίς ηθικούς φραγμούς, όπως δίδασκε ο Μακιαβέλι. Μια δημοσιογράφος που τη γνωρίζει καλά, λέει ότι χρησιμοποιεί μεθόδους νονάς της Μαφίας. H Γερμανίδα καγκελάριος κλήθηκε το 2008 να αντιμετωπίσει τη διεθνή οικονομική κρίση. Στον πειραματικό σωλήνα, οι χώρες του Νότου. «Aν έγραφα τώρα ένα βιβλίο για το δόγμα του σοκ», λεει η Ναόμι Κλάιν, «θα ήταν για την Ελλάδα». Πώς η Μέρκελ κατάφερε να επιβάλει τη γερμανική ηγεμονία στην Ευρώπη;

https://www.youtube.com/watch?v=Lgr4OyfVlK4

Κερδίστε 15 μονές προσκλήσεις για το 1ο Line Out Festival στο Δρέπανο Ηγουμενίτσας στις 29-30 & 31 Αυγούστου

Κερδίστε 15 μονές προσκλήσεις για το 1ο Line Out Festival στο Δρέπανο Ηγουμενίτσας στις 29-30 & 31 ΑυγούστουThe easy to use Wufoo form builder helps you make forms easy, fast, and fun.

Που θα βρείτε φθηνά εισιτήρια προπώλησης για το 3ήμερο φεστιβάλ LINE OUT στο Δρέπανο Ηγουμενίτσας

Που θα βρείτε φθηνά εισιτήρια προπώλησης για το 3ήμερο φεστιβάλ LINE OUT στο Δρέπανο Ηγουμενίτσας 

Κόστος εισιτηρίων Line Out Festival!

Για 29/8: 12 ευρώ προπώληση, 14 ευρώ στο ταμείο, 8 ευρώ ανέργων/ ΑμεΑ
Για 30/8: 10 ευρώ προπώληση, 13 ευρώ στο ταμείο, 8 ευρώ ανέργων/ ΑμεΑ
Για 31/8: 12 ευρώ προπώληση, 14 ευρώ στο ταμείο, 8 ευρώ ανέργων/ ΑμεΑ
Για τριήμερο εισιτήριο: 30 ευρώ στη προπώληση αποκλειστικά.
 
Τα εισιτήρια ανέργων/ ΑμεΑ πωλούνται αποκλειστικά στο ταμείο.
Προπώληση εισιτηρίων
Ηγουμενίτσα:
- Δισκοπωλείο B-Side, πλατεία Δημαρχείου 9, 26650 26807
- Βιβλιοπωλείο Κυριαζής, Κύπρου 9Α, 26650 25554
- Δισκοπωλείο Αθηνά Βρύση, πεζόδρομος Ελ. Βενιζέλου 5Β, 26650 22431
-Camping Δρέπανος, Παραλία Δρεπάνου, Ηγουμενίτσα, 26650 26980

Ιωάννινα:
-Café Σκάλα, Εθν. Αντιστάσεως 50, Ιωάννινα, 26510 37676

Kέρκυρα:
Ticketbox, Ευγ.Βουλγάρεως & Μοντσενίγου, 26610 27400 (Δευτέρα-Σάββατο 09:30-14:30 Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 19:00-21:00)
On-line: www.ticketbox.gr

Γενικές πληροφορίες
* Η κατασκήνωση έχει έξτρα χρεώσεις που αφορούν στις υπηρεσίες του camping. Ειδικά για τις μέρες του φεστιβάλ παρέχεται 50% έκπτωση στους κατασκηνωτές στις τιμές Σεπτεμβρίου. 

Σύλληψη δύο ακόμα Αλβανών για παράνομη κοπή αρωματικών φυτών στον Τσαμαντά Θεσπρωτίας κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα

Σύλληψη δύο ακόμα Αλβανών για παράνομη κοπή αρωματικών φυτών στον Τσαμαντά Θεσπρωτίας κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα


Προχτές (28.08.2014) το πρωί σε δασική περιοχή στον Τσαμαντά Θεσπρωτίας κοντά στην ελληνοαλβανική οριογραμμή, αστυνομικοί του Β΄ Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών, συνέλαβαν δύο υπηκόους Αλβανίας, ηλικίας 19 και 16 ετών, για παράνομη κοπή ποσοτήτων αρωματικών φυτών και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δράστες είχαν εισέλθει παράνομα στο ελληνικό έδαφος και συνέλεγαν ποσότητες αρωματικών φυτών (σφακίδια), τα οποία θα μετέφεραν με μουλάρια στην Αλβανία, με σκοπό την εμπορία.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο χώρο, βρέθηκαν:
  • (100) κιλά κομμένα αρωματικά φυτά
  • τρία (3) ειδικά εργαλεία περισυλλογής του φυτού και ένα τσεκούρι
  • τρία μουλάρια
Την προανάκριση ενεργεί το Β΄ Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών.

Αυξάνονται κάθε χρόνο οι Πελαργοί Τι έδειξε η απογραφή του Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Καλαμά και Αχέροντα

Αυξάνονται κάθε χρόνο οι Πελαργοί
Τι έδειξε η απογραφή του Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Καλαμά και Αχέροντα


Για 5η συνεχή χρονιά ο Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά ολοκλήρωσε με επιτυχία την ετήσια απογραφή πελαργών συμμετέχοντας έτσι στην 2η Εθνική Απογραφή Λευκού Πελαργού, η οποία διεξάγεται στα πλαίσια της 7η Διεθνούς Απογραφής Λευκών Πελαργών για το έτος 2014. 
 
Από το 1934 έχει ξεκινήσει από μεγάλους οργανισμούς για την προστασία της φύσης η ανά δεκαετία Διεθνής απογραφή του Λευκού Πελαργού στις περιοχές που φωλιάζει και η παρακολούθηση των τάσεων του πληθυσμού του.
Η απογραφή έγινε με βάση τη μεθοδολογία που καθορίζει η Διεθνής Επιτροπή για την Απογραφή του Λευκού Πελαργού, με απευθείας παρατήρηση και καταγραφή των φωλιών και των ζευγαριών. 
Συγκεκριμένα, καταγράφεται ο αριθμός και η θέση των φωλιών με ή χωρίς πελαργούς, ενώ όπου υπάρχουν νεοσσοί καταγράφεται ο ακριβής αριθμός αυτών. 
 
Στα δεδομένα που συλλέχθηκαν περιλαμβάνονται κι άλλα στοιχεία όπως το υψόμετρο και οι συντεταγμένες κάθε φωλιάς, τυχόν άδειες ή κατεστραμμένες φωλιές καθώς και το είδος κάθε φωλιάς αν είναι φυσική ή τεχνητή και αν βρίσκεται π.χ.  πάνω σε εκκλησία, στύλο της ΔΕΗ ή κάποιο άλλο κτήριo.


Τα στοιχεία θα ομαδοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του Συντονιστή του Προγράμματος για την Ελλάδα, και πρόεδρο του φορέα διαχείρισης κ. Θ. Κομηνό. 
Επίσης θα εισαχθούν σε GIS χρησιμοποιώντας ArcGIS 9 και την Greek Grid ( EGSA 87) σύστημα αναφοράς ώστε να δημιουργηθεί ένας χάρτης που θα δείχνει την διασπορά, την πυκνότητα του πληθυσμού καθώς και την επιτυχία ανατροφής.
 
Όπως φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα της πενταετούς παρακολούθησης και καταγραφής των πελαργών από το προσωπικό του φορέα διαχείρισης, παρατηρείται αυξητική τάση όσον αφορά στο σύνολο των φωλιών αλλά και στα αναπαραγόμενα ζευγάρια και στους νεοσσούς ανά έτος.  

       Εκτός από τον αριθμό των πουλιών, ο στόχος της παρακολούθησης είναι να εντοπιστούν οι απειλές για τη ζωή του λευκού πελαργού. Η εκβιομηχάνιση, η μονοκαλλιέργεια, η χρήση των χημικών ουσιών στη γεωργία οδηγούν στην υποβάθμιση ή/και εξαφάνιση των υγροτόπων, όπου ο πελαργός βρίσκει εύκολα τροφή. 
       Ο Φορέας Διαχείρισης (ΦΔ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και εφαρμογής του σχεδίου εποπτείας και φύλαξης των περιοχών ευθύνης του συμβάλλει στην προστασία του είδους του λευκού πελαργού και στην ανάκαμψη του πληθυσμού του στο νομό μας. Τα τελευταία χρόνια σε αυτή την κατεύθυνση συνεισφέρει και η συνεργασία με τους πολίτες με την ανταπόκρισή του ΦΔ σε αιτήματά τους για συνδρομή στην περίθαλψη τραυματισμένων πελαργών. Η αύξηση του πληθυσμού του λευκού πελαργού αποτελεί σίγουρα μια ένδειξη καθαρού περιβάλλοντος και ομαλής συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης, ευνοϊκές συνθήκες την διασφάλιση των οποίων ο ΦΔ μέσω των δράσεων του υποστηρίζει.
 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΡΕΠΑΝΟΥ: ΤΟ ΣΠΑΝΙΟ ΚΡΙΝΑΚΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (Pancratium maritimum) ΚΑΙ Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ (+ΦΩΤΟ)

ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΡΕΠΑΝΟΥ: ΤΟ ΣΠΑΝΙΟ ΚΡΙΝΑΚΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (Pancratium maritimum) ΚΑΙ Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ (+ΦΩΤΟ)
 
Στις 27.08.2014 ο Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών ποταμών Αχέροντα και Καλαμά πραγματοποίησε την ετήσια καταμέτρηση των συστάδων του κρίνου της θάλασσας (Pancratium maritimum), με τη λήψη συντεταγμένων σε σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87 σε όλο το μήκος της παράκτιας ζώνης του Δρεπάνου Ηγουμενίτσας έως και το Μακρυγιάλι.Ο κρίνος της θάλασσας αποτελεί ένα από τα ομορφότερα αγριολούλουδα της χώρας μας και στολίζει τις αμμώδεις παραλίες μας από τις αρχές του Αυγούστου έως τα μέσα του Σεπτέμβρη. Είναι ένα βολβώδες φυτό, ενδημικό στην περιοχή της Μεσογείου και της νοτιοδυτικής Ευρώπης. Ανήκει στην οικογένεια των αμαρυλλίδων και είναι πολυετές, αειθαλές και τα άνθη του έχουν μια ευχάριστη, λεπτή και εξωτική μυρωδιά. Ο βιότοπος του P.maritimum είναι παραθαλάσσιες αμμουδιές σε αμμώδεις παραλίες και σε άμεση γειτνίαση με τη θάλασσα, όπου αναπτύσσεται συχνά σε πυκνές συστάδες.


Το Παγκράτιο το παράλιο φέρει την ονομασία του από το ελληνικό Pancratium (παν + κραταιός), για την υποτιθέμενη φαρμακευτική δύναμη του φυτού, (Pandocrator) – παντοδύναμο και το λατινικό Maritimum που σημαίνει "από την θάλασσα-ακτή". Ο κορμός του φτάνει τα 40 εκατοστά. Τα φύλλα του κρατάνε το χειμώνα και ξεραίνονται το καλοκαίρι. Το είδος γονιμοποιείται από ένα έντομο που ονομάζεται Hawk-moth (Αgrius convolvuli). Το έντομο αυτό επισκέπτεται το κρινάκι μόνο όταν η ταχύτητα του ανέμου είναι μικρότερη από 2 μέτρα το δευτερόλεπτο.


Το κρινάκι έχει ισχυρό κι εκτεταμένο ριζικό σύστημα, που φτάνει σε βάθος μέχρι και 1,5 μέτρα. Οι πυκνές συστάδες που σχηματίζει, συγκρατούν το σαθρό αμμώδες έδαφος δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση άλλων φυτών. Έτσι το παράκτιο ανάγλυφο γίνεται πιο ανθεκτικό στην αιολική διάβρωση.


Σε πολλά σημεία έχει εξαφανιστεί παρόλο της πολλαπλασιαστικής δεινότητας και της ανθεκτικότητας του, λόγω της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος των ακτών από τον άνθρωπο. Η έντονη και χωρίς μέτρο τουριστική ανάπτυξη, η αλόγιστη εκμετάλλευση της παραλίας, με ξαπλώστρες, ομπρέλες, αυτοκίνητα που την προσεγγίζουν, κτιριακές κατασκευές, συνήθως αυθαίρετες και χωρίς σεβασμό στο περιβάλλον, η άγνοια των επισκεπτών που πολλές φορές το κόβουν ή το ξεριζώνουν, ο καθαρισμός της παραλίας με μηχανικά μέσα και πολλοί άλλοι παράγοντες αποτελούν αιτίες της ταχείας μείωσης των πληθυσμών του.
 
Στις παρακάτω φωτογραφίες διακρίνονται οι συστάδες του κρίνου, η κοπή των άνθεων του και η γενική του κατάσταση:


Ο Φορέας Διαχείρισης προτείνει ως μέτρα προστασίας του είδους τα παρακάτω:

1. Οριοθέτηση, με σήμανση και περίφραξη, της περιοχής όπου αυτοφύεται και αναπαράγεται το κρινάκι.
2. Απαγόρευση καθαρισμού, με μηχανικά μέσα, των παραπάνω περιοχών, όχι μόνο προς αποφυγή διατάραξης του ευαίσθητου αμμώδους εδάφους και των αμμοθινών, όπου αυτό αναπτύσσεται, αλλά και προς αποφυγή ενδεχόμενης συλλογής και απομάκρυνσης του σπόρου του.
3. Απαγόρευση της κοπής του.
4. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σπουδαιότητα διατήρησης και εξάπλωσης του είδους.

4 συλλήψεις το τελευταίο 24ωρο για διάφορα αδικήματα

4 συλλήψεις το τελευταίο 24ωρο για διάφορα αδικήματα


Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου, με στόχο την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, κατά το τελευταίο 24ωρο, πραγματοποιήθηκαν αυτόφωρες συλλήψεις για διάφορα αδικήματα από αστυνομικούς των κατά τόπους Διευθύνσεων Αστυνομίας.

Ειδικότερα:
Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πρέβεζας σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Πρέβεζας, συνελήφθη στην Πρέβεζα, 41χρονη ημεδαπή, διότι εκκρεμούσε σε βάρος της απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ποινής φυλάκισης (14) μηνών, για εισφορές.
Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, συνελήφθη στα Ιωάννινα, ένας 22χρονος υπήκοος Αλβανίας, διότι κατά τον αστυνομικό έλεγχο, κατείχε και επέδειξε πλαστό διαβατήριο Αλβανικών Αρχών.
Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Πρέβεζας σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Προληπτικής Αστυνόμευσης Πρέβεζας, συνελήφθη στην Πάργα Πρέβεζας, 30χρονη ημεδαπή, η οποία κατελήφθη ως προσωρινά υπεύθυνη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, να απασχολεί παράνομα σε αυτό 36χρονο Αλβανό, ο οποίος στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα. Επιπρόσθετα αναζητείται, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, 55χρονος ημεδαπός, ιδιοκτήτης του ανωτέρω καταστήματος.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους κατά τόπους αρμόδιους κ. Εισαγγελείς Πλημμελειοδικών.

Με 4-0 επικράτησε ο Θεσπρωτός στο φιλικό με το Βελισσάριο

Με 4-0 επικράτησε ο Θεσπρωτός στο φιλικό με το Βελισσάριο


Ανώτερος σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Θεσπρωτός επικράτησε του Βελισσαρίου με 4-0 σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας που διεξήχθη προχθες (27/8) στο γήπεδο της Ανατολής, «Ιωάννης Σουμουντζιόγλου».

Η ομάδα της Θεσπρωτίας έδειξε πιο έτοιμη από τον αντίπαλό της, είχε πολύ καλό ρυθμό στο παιχνίδι και δημιούργησε πολλές φάσεις μπροστά στην εστία του Μάντζιου.

Τα πρώτα δύο γκολ για την ομάδα του Λάζαρου Σέμου σημείωσε ο υπό δοκιμήν Σέρβος Νταλίφι έπειτα από ισάριθμες προσπάθειες του Σκούφαλη, ενώ στην επανάληψη τη σκυτάλη πήραν οι Κάλλος και Δημ. Παππάς που πέτυχαν το 0-3 και 0-4 αντίστοιχα.

Βελισσάριο: Μάντζιος, Νικολάου, Μπαλαντάνης, Σήτος, Παλιάγκας, Τζαφέρης, Μπαλατζία, Γιαννόπουλος, Γεωργούλης, Γιαννάκης, Κατσάνος.

Έπαιξαν και οι: Παπαπαναγιώτου, Μπούρμπος, Τζιάλλας, Τζιμογιάννης, Ιωάννου.

Θεσπρωτός: Πάντος, Σιάνης, Μηνάς, Ασωνίτης, Μπάλας, Μητσέλος, Μπάρκας, Κοσμίδης, Ντόκος, Σκούφαλης, Νταλίφι.

Έπαιξαν και οι: Πανταζής, Σταυρίδης, Τσιρώνης, Βένος, Μώκος, Σπ. Παππάς, Κάλλος, Καλέσης, Τρακάκης, Δ. Παππάς, Παλιάτσας, Βασίας, Τσαρπέλας.

Εξιχνιάστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Φιλιατών υπόθεση διάρρηξης καταστήματος, στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας

Εξιχνιάστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Φιλιατών υπόθεση διάρρηξης καταστήματος, στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας

 
Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φιλιατών, περίπτωση διάρρηξης καταστήματος, που έγινε βραδινές ώρες της 23.10.2013 στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας.

Ταυτοποιήθηκε ως δράστης της διάρρηξης 22χρονος υπήκοος Αλβανίας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή.

Αναλυτικότερα, ο προαναφερόμενος δράστης, κατά τις νυκτερινές ώρες της 23.10.2013, διέρρηξε κατάστημα στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των (500) ευρώ και διάφορα άλλα αντικείμενα.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα αποσταλεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσπρωτίας.

Συνελήφθησαν δύο ημεδαπο, για οφειλές προς το Δημόσιο, ύψους 140.540,14 ευρώ

Συνελήφθησαν δύο ημεδαπο, για οφειλές προς το Δημόσιο, ύψους 140.540,14 ευρώ
 
Συνελήφθησαν εχτές (28-08-2014) το πρωί, στην Άρτα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας, δύο ημεδαποί, ένας 35χρονος άνδρας και μία 63χρονη γυναίκα, για οφειλές προς το Δημόσιο.

Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω συνελήφθησαν, διότι ως διαχειριστές επιχείρησης, όφειλαν προς το δημόσιο χρέη συνολικού ύψους (140.540,14) ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Τελευταίο 2ήμερο του Αυγούστου στο SOHO

Τελευταίο 2ήμερο του Αυγούστου στο SOHO
 

Πάμε δυνατά για το τελευταίο 2ήμερο του Αυγούστου...SOHOLOVERS 2014 παρασκευή 29/8/2014 χορεύουμε στους ρυθμούς της "δικής" μας DJ MARIA ANTONA και σάββατο 30/8/2014 το τελευταίο(θεωρητικά) του καλοκαιριού "THIS IS PARTY" με τα βεγγαλικά να μας θυμίσουν πως το καλοκαίρι στο SOHO δεν τελειώνει ΠΟΤΕ....

Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

Ας βοηθήσουμε όλοι τον μικρό Αλτέο από τα Σύβοτα

Ας βοηθήσουμε όλοι τον μικρό Αλτέο από τα Σύβοτα
 
Συγκινητική είναι η συμπαράσταση ενός ολόκληρου χωριού στη Θεσπρωτία προς την οικογένεια του τρίχρονου Αλτέο Μπίλα, ο οποίος τον περασμένο Ιούλιο ακρωτηριάστηκε, όταν έβαλε το χέρι του μέσα στο πλυντήριο της γιαγιάς του, την ώρα που ήταν σε λειτουργία.

Οι κάτοικοι στα Σύβοτα έχουν συσπειρωθεί προκειμένου να συγκεντρωθεί το ποσό των 20.000 ευρώ, όσο θα στοιχίσει το τεχνητό μέλος που θα υποκαταστήσει το κομμένο χεράκι του τρίχρονου αγοριού. Πρώτος απηύθυνε έκκληση για βοήθεια ο 80χρονος συνταξιούχος εκπαιδευτικός Βασίλης Λέττας, ο οποίος είναι γείτονας της οικογένειας από την Αλβανία και συγκινήθηκε βαθιά από το δράμα του μικρού Αλτέο. Ακολούθησε μια τεράστια «εκστρατεία αγάπης» που εξαπλώθηκε και στο διαδίκτυο, με πολύ θερμή ανταπόκριση.

Η ιστορία του τρίχρονου Αλτέο Μπίλα είχε προκαλέσει πανελλήνια συγκίνηση. Οι γιατροί της Ορθοπεδικής Κλινικής του νοσοκομείου Χατζηκώστα στα Ιωάννινα κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να συγκολλήσουν το ακρωτηριασμένο μέλος. Υστερα από πολύωρα χειρουργεία όλα έδειχναν ότι το χεράκι του παιδιού σώθηκε, όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως όλοι ήλπιζαν και το τρίχρονο αγγελούδι έχασε μια για πάντα την ευκαιρία για μια φυσιολογική ζωή. Ακριβώς ένα μήνα μετά ο μικρός Αλτέο έχει επιστρέψει στη θαλπωρή του σπιτιού του, όμως οι «πληγές» στην ψυχούλα του δεν έχουν κλείσει.

«Οταν πήγα προχθές να δω τον Αλτέο και να του πάω παιχνίδια, μου είπε: «Παππού, γιατί είναι έτσι το άλλο χεράκι μου»; Η κουβέντα του πλήγωσε την ραγισμένη μου καρδιά και δεν μπόρεσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου» λέει στην «Espresso» ο κ. Λέττας και ξετυλίγει το κουβάρι της ιστορίας.

Τον γλίτωσε η γιαγιά

«Το παιδί και τα ξαδερφάκια του έπαιζαν στη βεράντα. Εκεί ήταν ένα πλυντήριο που δούλευε. Κάποια στιγμή άνοιξε η πόρτα, λόγω βλάβης της ασφάλειας, και πετάχτηκαν έξω τα ρούχα. Ο Αλτέο πήγε να τα ξαναβάλει μέσα και τότε έγινε το κακό. Το πλυντήριο, που ήταν σε λειτουργία, τράβηξε το χέρι του και το έκοψε μέχρι το μπράτσο. Αν δεν επενέβαινε η γιαγιά του, θα τον ρουφούσε όλον μέσα!» θυμάται συγκινημένος ο 80χρονος και συνεχίζει:

«Δύο γείτονες αστυνομικοί έτρεξαν αμέσως, πήραν αγκαλιά το παιδί που ήταν πλημμυρισμένο στο αίμα και το πήγαν στον ιδιωτικό γιατρό του χωριού. Εκείνος σταμάτησε την αιμορραγία και το πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ έβαλε στον πάγο το κομμένο χέρι. Οι γιατροί στο νοσοκομείο Χατζηκώστα πάλεψαν για δύο εικοσιτετράωρα να συγκολλήσουν το χέρι, όμως στο τέλος το ακρωτηριασμένο μέλος "κατέρρευσε" και ο Αλτέο έχασε το χεράκι του».

Ο κ. Λέττας καταλήγει πως είναι επιτακτική ανάγκη να βρεθούν τα χρήματα για την αγορά του πρόσθετου μέλους που θα δώσει ελπίδα στο μικρό αγόρι, συμπληρώνοντας ότι οι γονείς του -ο πατέρας ψήνει και πουλάει καλαμπόκια και η μητέρα εργάζεται περιστασιακά σε καφετέρια- δύσκολα τα φέρνουν βόλτα.

*Για όποιον ενδιαφέρεται να βοηθήσει έχει ανοιχτεί λογαριασμός στην τράπεζα Πειραιώς με αριθμό 660 112 79 85 672.

Φωτιά στο Σκάνδαλο Σουλίου

Φωτιά στο Σκάνδαλο Σουλίου
 
  
 
Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 16:00 το απογευμα της Τετάρτης, στο Σκάνδαλο από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες.

Στο σημείο βρέθηκαν και επιχείρησαν, 6 οχήματα της πυροσβεστικής Παραμυθιάς και Ηγουμενίτσας με συνολικά 12 πυροσβεστικούς υπαλλήλους οι οποίοι αρχικά έθεσαν υπό έλεγχο την φωτιά και 2 ώρες μετά κατάφεραν να την σβήσουν, αφού πρώτα έκαψε περίπου 10 στρέμματα χοροληβαδικής έκτασης καθώς και πουρνάρια.

Φως στα ακριβή αίτια της φωτιάς αναμένεται να δώσει η σχετική έρευνα της πυροσβεστικής.

Όλες οι βάσεις για τα ΑΕΙ - ΤΕΙ


Όλες οι βάσεις για τα ΑΕΙ - ΤΕΙΑνοίγει η πόρτα των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.

 
Σημειώνεται ότι η γνωστοποίηση των ορίων εισαγωγής στα πανεπιστήμια και στις τεχνολογικές σχολές γίνεται μία ημέρα νωρίτερα από πέρυσι (σ.σ.: το 2013 ανακοινώθηκαν στις 29 Αυγούστου), παρότι εφέτος οι εξετάσεις ξεκίνησαν μία εβδομάδα αργότερα.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Θανάσης Κυριαζής, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων ανήλθε σε 99.958 από 104.998 πέρυσι και στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα εισήχθησαν 72.763 υποψήφιοι από 71.761 το 2013. Οι κενές θέσεις είναι 1.164, από 836 το 2014.

Ειδικότερα, στα πανεπιστήμια εισάγονται 47.053 υποψήφιοι, στα ΤΕΙ 23.797 και στις υπόλοιπες σχολές (αστυνομικές, στρατιωτικές κ.λπ.) 1.913. Το ποσοστό επιτυχίας ανήλθε σε 81,05% και, όπως είπε ο κ. Κυριαζής, «οι φετινές εξετάσεις (είναι) από τις πιο επιτυχημένες των τελευταίων ετών».

Αναλυτικά οι βάσεις σε όλα τα επιστημονικά πεδία

Πατήστε εδώ για να δείτε το συγκριτικό βάσεων 1 ΓΕΛ ΕΠΑΛ


Πατήστε εδώ για να δείτε το συγκριτικό βάσεων 2 ΕΠΑΛ Α

Πατήστε εδώ για να δείτε τις βάσεις επιλογής 90% ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Β-ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Πατήστε εδώ για να δείτε τις βάσεις επιλογής 90% ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Β-ΕΣΠΕΡΙΝΑ


Πατήστε εδώ για να δείτε τις βάσεις επιλογής 10% ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Β 2012-ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014

Πατήστε εδώ για να δείτε τις βάσεις επιλογής 10% ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Β 2013-ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014

Πατήστε εδώ για να δείτε τις βάσεις επιλογής ΕΠΑΛ Α-ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Πατήστε εδώ για να δείτε τις βάσεις επιλογής ΕΠΑΛ Α-ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΝΕΛ 2014

Πατήστε εδώ για να δείτε τις βάσεις επιλογής 10% ΕΠΑΛ Α 2012-ΠΑΝΕΛ 2014

Πατήστε εδώ για να δείτε τις βάσεις επιλογής 10% ΕΠΑΛ Α 2013-ΠΑΝΕΛ 2014

Αυξήθηκαν τα όρια εισαγωγής σε περιζήτητες σχολές

Στη Νομική Αθήνας οι βάσεις αυξήθηκαν κατά 0,8% (18.714 μόρια το όριο εισαγωγής), στη Νομική Θεσσαλονίκης κατά 1,2% (18.615) και στη Νομική Κομοτηνής κατά 2,2% (18.303).

Στις ιατρικές σχολές, η άνοδος στην Αθήνα ήταν 1,7% (19.233 τα μόρια εισαγωγής), στη Θεσσαλονίκη 2,4% (19.122), στην Πάτρα 2,8%, στη Λάρισα 3,2%, στην Κρήτη 3,2%, στα Ιωάννινα 3,3% και στην Αλεξανδρούπολη 3,5%.

Στις νομικές σχολές η αύξηση ήταν από 200 έως 400 μόρια και στις πολυτεχνικές έως 1.000.

Η μεγαλύτερη αύξηση (27,3%) καταγράφηκε στη Σχολή Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ενώ η μεγαλύτερη μείωση (60%) στη Μουσικών Σπουδών Αθήνας.

Ακόμη ένα χαρακτηριστικό των εφετινών εξετάσεων είναι ότι από τα 450 τμήματα στα 121 η βάση εισαγωγής είναι κάτω από τα 10.000 μόρια.

Χρηστικές συμβουλές για τους υποψηφίους

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα των βάσεων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας πληκτρολογώντας:

- τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους
- τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (επώνυμο - όνομα - πατρώνυμο - μητρώνυμο).Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά και στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για να εκτυπωθούν ονομαστικές καταστάσεις των επιτυχόντων και να προωθηθούν στα σχολεία ευθύνης τους, στα οποία θα αναρτηθούν εντός της ημέρας.

Παράλληλα, σήμερα ανακοινώνονται και τα αποτελέσματα των εισαγόμενων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες των αλλοδαπών-αλλογενών και των αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών - μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής.

Μετεγγραφές

Α. Οι διαδικασίες που θα τηρήσουν οι φοιτητές, όπως και τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν για τη μετεγγραφή τους, θα ρυθμιστούν με υπουργική απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την ανακοίνωση των βάσεων.

Β. Το Υπουργείο Παιδείας θα ορίσει στα πανεπιστήμια και ΤΕΙ τις ημερομηνίες ελέγχου, ενώ θα υπάρξει προς τις γενικές συνελεύσεις των τμημάτων χρονικό όριο ολοκλήρωσης διαδικασιών για να μη χάσουν οι φοιτητές το πρώτο εξάμηνο των σπουδών.

Τα δικαιολογητικά εγγραφών

Πέρυσι οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών έγιναν από τις 11 έως και τις 27 Σεπτεμβρίου. Κάτι ανάλογο θα γίνει και εφέτος.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι πρωτοετείς στο τμήμα που πέτυχαν είναι τα εξής:

-τίτλος απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών

- υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα

- τέσσερις φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

- εκτός των παραπάνω, και μόνο όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Β΄ (90% και 10%) υποβάλλουν και νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης (δεν κατατίθεται ποτέ η πρωτότυπη βεβαίωση πρόσβασης).

Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι εισαχθέντες μπορούν να απευθύνονται στις γραμματείες των οικείων σχολών.

Δημοφιλη εβδομαδας

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Online Project management